Idag fick Martina Schagerlund Rekarnekött, Lindholms gård mottaga Gastronomiska Akademien diplom av H.M. Konung Carl XVI Gustaf i samband med invigningsbankett av Stockholm Europas Gastronomiska Huvudstad 2023.

Motivering löd:
”Martina har initierat och driver denna sörmländska sammanslutning av köttgårdar som mött stor efterfrågan för sin höga kvalitet och uppfödning av utvalda köttdjur med egenproducerat foder, dikor med kalvar som föds upp på samma gård med korta slaktavstånd.”

Gastronomiska Akademien delar ut belöningar för framstående matkulturella insatser.