Lager och logistik – lösningar för mer lokal mat

Sörmlands Matkluster driver projektet Lager och logistik – lösningar för mer lokal mat. Projektet finansieras med medel från Leader Sörmlandskusten och Jordbruksverket – Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet är att undersöka orsakerna till att det inte blir fler affärer mellan lokala matproducenter och offentlig sektor. Målet är att vi ska förstå hindren och kunna fortsätta det viktiga arbetet med att få mer lokalt producerad mat på tallriken inom offentlig måltid.

I projektet samverkar Sörmlands Matkluster med Nyköpings kommun och lokala råvaruproducenter och förädlare. Tillsammans med de som dagligen jobbar med dessa utmaningar har vi genom workshops, möten och dialoger kunnat kartlägga hindren och tillsammans hitta förslag på lösningar för framtiden.

Projektet påbörjades 2022 och slutredovisas i april 2023.

Sammanfattande rapport från projektet Lager och logistik – lösningar för mer lokal mat.
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta projektledare Charlotta André, info@charlottaconsulting.se

Styrgrupp för projektet

  • Roger Tiefensee, matproducent och ordförande för Sörmlands Matkluster
  • Erika Olsson, matproducent, medlem i Sörmlands Matkluster
  • Elin Beckman, matproducent, LRF Södermanland
  • Marianne Backrud Hagberg, verksamhetschef måltidsservice Nyköpings kommun
  • Anette Stolth, Näringsliv, Nyköpings kommun


Projektledare/kontaktperson

Charlotta André, projektledare Sörmlands Matkluster
E:post: info@charlottaconsulting.se

Vi vill gärna bli fler!

Arbetar du med lokal mat i Sörmland är du välkommen att bli medlem hos oss.