Varför Sörmlands Matkluster?

Livet som småföretagare är ofta utmanande. Vi jobbar jämt och är alltid oroliga för plus och minus i excelarken. Att hinna höja huvudet, se omvärlden och tänka framåt är ibland svårt att hinna med. Tillsammans kan det bli lite lättare.

Nätverk

Nätverket är småföretagarens bästa vän. För att sälja varandras produkter. För att inte göra samma misstag som andra redan gjort. För att få nya idéer och samarbeten. När det krisar och man behöver råd och hjälp.

Gemensamt varumärke

Lokalt, småskaligt, hantverk och personligt. Det ligger mycket marknadsvärde i de orden. Genom att gå tillsammans ger vi varandra hjälp att sälja våra produkter.

Ökad försäljning

Allt vi gör syftar till ökad försäljning och att bygga stabila och lönsamma företag inom livsmedelsbranschen i Sörmland. Vi säljer tillsammans på mässor, Aptitrundan, Korv- och brödfestivalen, Rabarber- och primörfesten. Nästa steg är att hitta försäljning via webben eller gemensamma butiker.

Påverkan

Tillsammans får vi en starkare röst gentemot myndigheter, stora kunder och leverantörer, media mm.

Utveckla nya idéer

Det finns otroligt många idérika och entusiastiska personer bland Matklustrets ca hundra medlemmar. Tävlingen Matverk vill fånga upp tankar om nya kommersiella produkter, men enbart genom att träffas väcks många tankar som kan bli morgondagens storsäljare eller som kan lösa gemensamma problem med logistik, teknik, utveckling mm.

Bli medlem

Vi är idag ca 110 medlemmar, men vi vill gärna bli fler!

Medlemskap kan sökas av den som yrkesmässigt arbetar med mat i Sörmland. Med detta avses personer och företag som professionellt arbetar med råvaruproduktion, förädling, distribution, handel, och kompetensutveckling inom området. Ansökan prövas av styrelsen.

Insatsen för att bli medlem i den ekonomiska föreningen är 500 kr (engångsavgift). Medlemsavgiften är 100 kr/år + serviceavgift beroende på företagets omsättning.

Omsättning under 250 000kr/år = Serviceavgift 500kr/år
Omsättning under 1 000 000kr/år = Serviceavgift 1125kr/år
Omsättning över 1 000 000kr/år = Serviceavgift 1725kr/år
Omsättning över 4 000 000kr/år = Serviceavgift 2375kr/år

Moms tillkommer.

Har du frågor?

Kontakta vår ordförande Erika Olsson: erika@onsberga.se, 070-6531031

Ansök om medlemskap