Gemensam försäljning och logistik i Sörmland

Sörmlands Matkluster driver projektet Gemensam försäljning och logistik i Sörmland. Projektet finansieras med medel från Jordbruksverket – inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014–2020 som finansieras delvis av pengar från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet är att Sörmlands Matkluster vill skapa en affärsmodell för gemensam försäljning av livsmedelsprodukter som är producerade och/eller förädlade i Sörmland.

Affärsmodellen ska främja utökad samverkan, kunskapsutbyte mellan producenterna och nya samarbetsformer.

Målet är ökad lönsamhet och effektivare hantering av marknadsföring, försäljning och mikrologistik bland de deltagande företagen.

Utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i att var för sig är företagen för små för att kunna skapa effektiva säljkanaler, transporter och lagerhållning eller möta en större marknad.

Genom samordning i en gemensam märkning kan vi växa tillsammans, befintliga företag kan öka sin produktion och nya företag kan beredas plats.

Projektet ska vara slutrapporterat i april 2025.

Vid frågor, kontakta projektledare
Charlotta André, info@charlottaconsulting.se

jordbruksverket

Vi vill gärna bli fler!

Arbetar du med lokal mat i Sörmland är du välkommen att bli medlem hos oss.