Lokal mat i offentliga kök

Tillsammans med våra sörmländska matföretag ska vi bygga ett digitalt verktyg för att möjliggöra affärer mellan lokala primärproducenter/förädlare och offentlig sektor.

Den tekniska kompetensen och byggandet av den digitala lösningen görs av företaget bakom tjänsten FarmUp och vi samverkar även med Eskilstuna, Gnesta och Strängnäs kommun i projektet.

Utifrån de lokala matföretagens vilja att sälja mer av sina produkter till offentlig sektor har vi drivit det undersökande Leaderprojktet Lager och logistik – lösningar för mer lokal mat. Insikterna ur det arbetet kommer nu att omvandlas i praktiken när vi bygger ett digitalt verktyg som både relationsbyggande och möjliggör affärer.

Projektet ska slutrapporteras december 2024. Fler kommuner än de som deltar i projektet ska kunna ansluta sig efter att projektet är genomfört och verktyget byggt.

Sörmlands Matkluster driver projektet Lokal mat i offentliga kök med stöd från Leader Södermanland, Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vid frågor, kontakta projektledare Jenny Gullstrand

leader södermanland jordbruksverket

Vi vill gärna bli fler!

Arbetar du med lokal mat i Sörmland är du välkommen att bli medlem hos oss.