Vår historia

Sörmlands Matkluster bildades som ekonomisk förening år 2008 av ett 20-tal matintresserade personer från olika livsmedelsföretag i Sörmland.

Bakgrunden var att intresset för lokalproducerad mat av hög kvalitet hade ökat. Flera konferensanläggningar som Sundbyholm, Yxtaholm och Gripsholms värdshus utvecklade nätverket ”Sörmländska lustgårdar” med erbjudande om lokalproducerad mat av hög kvalitet. Jordbrukare valde att producera hållbart och samarbeta med konsumenterna. En grupp producenter starta Rheum för att främja sörmländs rabarber. Länsstyrelsen arbetade för att främja lokal jordbruksproduktion och matproduktion.

Den utlösande faktorn för att bilda Sörmlands matkluster var att föreningen Eldrimner arrangerade en av de första stora mathantverksmässorna i Tantolunden i Stockholm. Föreningen bildades för att kunna presentera ”Sörmland tillsammans” med restaurang, butik och andra aktiviteter. Alla medlemmar tillsammans arrangerade och marknaden blev en stor framgång. Bland dem som var med märks många som fortfarande är aktiva i Sörmlands matproduktion som Lasse Dahlén, Hans och Monica Naess, Maria Printz, Jonas Hammar och Patrick Arneke. Även konsumentorganisationen ”Den nära matens vänner” fanns med i början.

Rabarberfestivalen hade redan vuxit fram med stöd av bland andra Yxtaholms herrgård och föreningen Rheum. Festivalen blev så småningom en del av Sörmlands Matkluster och har idag bytt namn till Aptitrundan Vår för att spänna över fler vårliga primörer som sparris.

Aptitrundan där konsumenterna kan resa runt och besöka Matklustrets medlemmar kom också tidigt och har vuxit år från år. Idag reser 10 000-tusentals konsumenter runt i skördetid och smakar på mat och dryck från vårt landskap.

Korv- och brödfestivalen i Stallarholmen kom till 2011 på initiativ av Maria Printz och Lasse Dahlén. Den har också blivit ett växande besöksmål i mars varje år.

Vi vill gärna bli fler!

Arbetar du med lokal mat i Sörmland är du välkommen att bli medlem hos oss.