Projekt Matverk från Sörmland
– ett projekt inom landsbygdsprogrammet.

Matverk från Sörmland är ett projekt för dig som vill hitta ny inspiration och mer kunskap kring hur du skapar bra lönsamhet i din verksamhet. Projektet är fortlöpande till årsslutet 2022 och öppet för alla entreprenörer inom mathantverket i Sörmland.

Målet är att öka antalet lokalproducerade och förädlade sörmländska livsmedelsprodukter genom att sammanföra och utbilda producenter, matföretagare, matkreatörer och jordbrukare i produktutveckling. Projektet ska bidra till ökad lönsamhet och ökat nätverkande för deltagarna.


Mötesplats Matverk
är en inspirationsträff för sörmländska mathantverkare kring produkt- och idéutveckling. Aktiviteten ingår i projekt Matverk från Sörmland. Årets träff är planerad till den 1 november 2021. Alla entreprenörer inom mathantverket i Sörmland är välkomna att delta.

Mer information om projekt Matverk från Sörmland och våra aktiviteter kommer. Håll utkik på vår webb, Facebook och Instagram!

Kontakt
Info@matkluster.se

Vi vill gärna bli fler!

Arbetar du med lokal mat i Sörmland är du välkommen att bli medlem hos oss.