Projekt Matverk från Sörmland
– ett projekt inom landsbygdsprogrammet 2014–2020

Nu drar vi igång projekt ”Matverk från Sörmland”, ett projekt för dig som vill hitta ny inspiration och mer kunskap kring hur du skapar bra lönsamhet i din verksamhet. Projektet är tidsbegränsat till två år och öppet för alla entreprenörer inom mathantverket i Sörmland.

Målet är att öka antalet lokalproducerade och förädlade sörmländska livsmedelsprodukter genom att sammanföra och utbilda producenter, matföretagare, matkreatörer och jordbrukare i produktutveckling. Projektet ska bidra till ökad lönsamhet och ökat nätverkande för deltagarna.

 

Vår första aktivitet är Mötesplats Matverk den 4 november. En inspirationsträff för produkt- och idéutveckling. Läs mer här och anmäl dig till tobias@matifokus.se

Mer information om projekt Matverk från Sörmland kommer. Håll utkik på vår webb, Facebook och Instagram eller kontakta:

Susanne Tingstedt, projektledare
susanne.tingstedt@telia.com
070-314 38 46

Vi vill gärna bli fler!

Arbetar du med lokal mat i Sörmland är du välkommen att bli medlem hos oss.