Ett vegotempel i tiden

Whiteguide uppmärksammar Mathias Dahlgrens restaurang Rutabaga! Han är inte…