LRF Södermanlands regionstyrelse utsåg under mars månad familjen Ranch till 2023 års lantbruksföretagare.

Såhär lyder regionstyrelsens motivering:

Familjen Ranch, som arrenderar Björksund, driver stor och effektiv spannmålsodling. De har under åren utvecklat driften med bland annat odling av oljedådra som pressas till camellinaolja, vilken har rönt stort intresse på marknaden och även exporteras till viss del. Gårdens fält ligger i ett viltrikt område, men familjen Ranch försöker att tackla problemen med viltskador genom att odla andra spannmålssorter så som borstvete som importeras från Ungern. De har även utfört dikningsprojekt de senaste åren, som att slänta av stora diken för att förhindra näringsläckage och erosion. Även maskinintresset är stort och en del konstruktioner och ombyggnader utförs i egen regi. Familjen Ranch är verkligen driftiga entreprenörer, som andas framtidstro, och värdiga vinnare av utmärkelsen Årets lantbruksföretag.

Stefan Ranch, som driver företaget tillsammans med sin fru Therese och sonen Didrik, säger att de blev rejält överraskade när de fick veta att de fått utmärkelsen.

– Det kom som en blixt från en klar himmel. Man jobbar på så gott man kan med de idéer man har. Ibland gör man det i medgång och ibland i motgång. Det här är en jätterolig medgång! Det känns jättehedrande!

Therese instämmer och tillägger:

– Vi är jätteglada över att uppmärksammas på det här sättet. Det ger extra energi och tänder en gnista till att fortsätta driva på och vara innovativa.

Vad betyder det här priset för er?

– Att vi får vara lite extra stolta över oss själva och över Södermanland. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har livsmedelsberedskapen hamnat mer i fokus. Fler har fått upp ögonen för vad vi har i närområdet. Det gäller att fortsätta vara innovativ och utvecklande. Vi hoppas också att vi kan inspirera andra till att få idéer som de också kan bli belönade för, säger Stefan.

Läs mer om Therese och Stefans företag: Camelina of Sweden 

Läs artikeln i Jordbruks aktuellt