Sörmlands Matkluster söker en projektledare på 50% under två år.

Vi söker dig som vill bidra i arbetet med att skapa en affärsmodell för gemensam försäljning av livsmedelsprodukter som är producerade och/eller förädlade i Sörmland.

Uppdraget handlar om att bidra till utökad samverkan och kunskapsutbyte mellan producenter och organisationer, genom nya samarbetsformer.

Målet är att nå ökad lönsamhet och effektivare hantering av marknadsföring, försäljning och mikrologistik bland de deltagande företagen.

Utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i att, var för sig är företagen för små för att kunna skapa effektiva säljkanaler, transporter och lagerhållning eller möta en större marknad. Genom samordning i en gemensam märkning är målet att växa tillsammans och att befintliga företag ska öka sin produktion och att nya företag ska beredas plats.

Vi söker dig som:

-Har relevant utbildning för uppdraget, t.ex. administration, projektledning och organisationsutveckling

-Har fack-, bransch och sakkunskap inom områden som, livsmedel, ledarskap och projektledning.

-Har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift

-Har erfarenheter från liknande uppdrag, ledarskap och förståelse för småföretagandets utmaningar

Vi förväntar oss även att du är självständig, drivande, strukturerad och har god samarbetsförmåga samt har körkort.

Projektet finansieras av Jordbruksverket och beslut om projektmedel är utlovat att ske under första kvartalet 2022. Projektledaren tillträder enligt överenskommelse.

Vi vill ha din ansökan senast den 25 februari.

Ansökan och eventuella frågor skickas/ställs till Sörmlands Matklusters ordförande,

Roger Tiefensee, roger.tiefensee@gmail.com mob:070-263 36 02

Bakgrundsinformation

Sörmlands Matkluster är en ekonomisk förening med över 130 medlemsföretag. Tillsammans genomför vi matfester, marknader, publika event och marknadsföring på en gemensam digital plattform, https://matkluster.se/ produkter. I dagsläget sker detta under varje medlems respektive varumärke, utan samordning av lager, logistik eller försäljning.

För att kunna möta nya och större marknader vill Sörmlands Matkluster skapa en gemensam säljorganisation, koppla fler lokala och regionala matproducenter till verksamheten och börja sälja varor under gemensam märkning.

Flertalet av företagen som producerar och förädlar mat i Sörmland är små, arbetar med specifik kvalitet och produktionen varierar ofta under säsongen. Vi upplever en ökad efterfrågan från såväl privatkunder boende i närområdet, måltidsturism och restaurang- och cafenäringen. Detta innebär att det finns potential för våra medlemmar att öka sin produktion, men även att det finns plats för nya producenter på marknaden. Försäljning i små volymer tar stor tid och och logistik och lagerhållning blir lätt dyr i förhållande till råvarukostnaden. Samordning av sälj och marknadsföring såväl som lager och logistik skulle frigöra tid och öka lönsamheten bland våra företag.

Även offentlig måltid och dagligvaruhandeln visar ett ökat intresse för lokal mat, men för att möta en större kund krävs samordning från producentled annars går affären lätt om intet. Vi måste också hitta ett system för att synliggöra tillgängliga varor i en gemensam produktkatalog så att en större aktör kan hitta till den lokala maten.

Sörmlands Matkluster har varit verksam som förening i över 10 år och hunnit bygga upp fungerande mötesplatser, utbildningstillfällen, gemensamma marknader och en stabil administration. Nu efterfrågar våra medlemmar nästa steg kring gemensam märkning, korttidslager och logistik för att öka lönsamheten i sina företag och möta en ökande efterfrågan på marknaden. För att skapa en stabil affärsmodell för gemensam försäljning behöver projektet arbeta med olika områden:

  • Definiera, beskriva och kommunicera den sörmländska matidentiteten.
  • Hitta former för lokal samverkan i mindre geografiska stråk som samordnas i en övergripande regionalt affärssystem och gemensam märkning.
  • Ökad samverkan mellan olika typer av företag och branscher, till exempel: bönder, odlare/uppfödare, hantverkare, matlagare, forskare och visionärer. Vi vill låta rätt kunskap/person göra rätt arbete och våga lita på varandras kunskap. Vi vill ge varandra uppdrag, våga bli riktigt duktiga på det vi gör och utveckla produkter med högsta kvalitet.
  • Beskriva hur vi samverkar, flera mindre företag, när vi möter en större kund eller marknad. Hitta formerna för en stabil säljorganisation som på sikt bär sina egna kostnader.”