Stort grattis till Anneli Wallin och Mörkö lamm

Anneli fick i tuff konkurrens ta emot utmärkelsen Exceptionell råvara för hennes tacka kött.

Totalt fick 8 råvaror inom gris, nöt, fågel och lamm utmärkelser på Exceptionell råvaras Smakmöte måndagen 30 oktober där ett 40-tal kockar uppdelade i olika smak-jurygrupper bedömde råvaror med stort engagemang. Smakmötet bjöd också på 4 seminarier i matkemi, måltidsturism, affärsmodeller och goda exempel från framgångsrika samarbeten mellan kockar och producenter och avslutades med en diplomceremoni.

Läs mer om Exceptionell råvara här!