Nyköping

Christineholm

Christineholm har det bästa från skogen – viltkött i alla olika slag. Allt är producerat på Christineholm på mest resurssnåla och hållbara sätt man kan tänka sig.

VILTKÖTT
Den jaktliga verksamheten på Christineholm gör att vi alltid kan erbjuda ett stort utbud av viltkött. Säsongen för vildänder börjar i augusti och september, därefter fyller vi frysarna med dov- och kronhjort, rådjur och vildsvin. Kött av absolut högsta kvalitet styckas och paketeras av ett närliggande slakteri. Korvproduktion, rökning och annan förädling sker i samarbete med lokala aktörer. Närhet innebär minimal miljöpåverkan.

Vi säljer färdigkomponerade lådor med styckdetaljer och färs, samt lösa styckdetaljer.