Katrineholm

Båltsnäs Gård | Vilt & Gårdsprodukter

Välkommen till Båltsnäs Gård som ligger 5 km söder om Katrineholm.

Vi som bor på Båltsnäs gård heter Kicki Lekström och Rolf Ramse och vi köpte gården 2009 och har sedan dess byggt ett godkänt slakteri, en gårdsbutik samt rustat en loge med uthyrningslokal för fester och konferenser upp till 100 personer.

I gårdsbutiken säljer vi lamm och viltkött samt korvar av hjort-vildsvin och lamm utan tillsatser här finns även fina lammskinn.

I slakteriet tar vi emot vilt och lamm från trakten och styckar detta och säljer vidare i vår gårdsbutik. Under hösten slaktas det lamm för återtag till gårdar runt om i Sörmland.

Vi har leveranser av vårt styckade kött och korvar till Stockholm ca 1 ggr per månad.

Här på gården har vi en storslagen natur med utsikt över åkrar och ängar, här ser man hjortar som betar och hör näktergalen sjunga.

 Vi tycker att Båltsnäs gård är en fantastisk plats.