Kerstin Jürss ny ordförande för Farmhouse and Artisan Cheese and dairy producers European network, FACE-Network.

 

jurss
Bild från Svenska Gårdsmejerier

Så här skriver Svenska Gårdsmejerier på Facebook:
Europeiska hantverksmejerister får svensk ordförande!
Under det senaste mötet med nätverket FACE-network i början av oktober blev den svenska, framstående hantverksmejeriesten Kerstin Jürss ny ordförande i det europeiska nätverket för gård-och hantverksostar samt mejeriprodukter FACE-Network, Farmhouse and Artisan Cheese and dairy producers European network.

 

Kerstin Jürss driver sedan 18 år tillsammans med sin man Claes Jürss Mejeri i Södermanland. De skapar tillsammans prisbelönta kvalitetsostar på mjölk från trakten. Innan det arbetade Kerstin 12 år på JILU, Jämtlands län Institut för Landsbygds Utveckling. Hon har också suttit som ordförande för Sveriges Gårdsmejerister i många år och drivit många viktiga frågor för de småskaliga mejerierna. Hennes engagemang har varit av stor betydelse och utvecklat hantverkstillverkningen av ostar i Sverige. ”En av alla frågor jag verkligen vill jobba med är att få in fler länder som medlemmar i nätverket. Det finns många intressanta mejerister att lära känna och byta erfarenheter med, säger Kerstin.”

FACE-network startades 2013 med målet att representera och försvara gårds-, hantverksost- och mejeriproducenternas intressen på nationell och europeisk nivå genom att bland annat närvara i Europaparlamentet. Nätverket består av 19 länder vilka samarbetar på olika områden med gemensamma intressen såsom reglering, bevarande av traditionell kunskap, svårigheter för småskaliga mejerier och behovet av flexibilitet vid tillämpningen av lagstiftningen samt utbyte av erfarenheter.  Vi är så stolta att Kerstin fått och vill ta rollen som ordförande i detta viktiga nätverk.

Jürss Mejeri
Svenska Gårdsmejerier
FACE-Network