Har du idéer på hur du kan utveckla landsbygden där du bor och verkar? Behöver du pengar för att kunna starta igång din idé?
Tillsammans med Leader Sörmlandskusten och Leader Sörmland arrangerar Region Sörmland två digitala informationstillfällen för att kulturaktörer som brinner för landsbygdsutveckling ska kunna se om Leaderstöd och Leadermetoden kan vara en möjlig finansieringskälla.

Välj mellan onsdag den 10 april eller fredag 12 april,  kl 12.00-13.15 

Tillfällena består av en 45 minuter introduktion till Leader och en valfri efterföljande frågestund om 30 min.

Anmäl dig här!