Vi gratulerar Eva och Tomas von Heideken, mjölkbönder på gården Fräkentorp, vinner Årets klimatbonde.

Fräkentorp ligger utanför Malmköping i Södermanland. Fräkentorp är en ekologisk och regenerativ mjölkgård med ett levande lantbruk och höga kretsloppsambitioner.
Klimatfrågan genomsyrar våra liv idag och debatten är ofta het. Medan diskussionerna kring vilken mat som är mest klimatsmart pågår så jobbar bonden, oftast i det tysta, enträget vidare för att hela tiden förbättras. Vi på Svenskt Sigill Klimatcertifierad vill uppmärksamma bönderna i framkant, genom priset Årets klimatbonde.

-Vi är så glada och väldigt hedrade att vi har vunnit ett sådant här fint pris.
Tänk att vårt fokus på ekonomi, ekologi och kretslopp uppmärksammas, säger Eva och Tomas

Motivering från juryn:

Fräkentorp är en ekologisk och regenerativ gård med höga kretsloppsambitioner. Eva och Tomas är innovativa och vågar prova mycket nytt. Deras framåtanda i kombination med att de gärna samverkar med andra gör dem till föredömen i branschen.

Idag har gården en förnybar energianvändning till 99%. De använder en bred palett av förnybara energikällor som sol, flis och producerar egen biokol. Snart kommer en biogasanläggning tas i drift. Maskinparken drivs på förnybara drivmedel och de arbetar för att spara energi.

Djuren betar vackra naturbetesmarker och strandängar. Nötkreaturen främjar därför biologisk mångfald och hjälper till i arbetet med att ständigt förbättra jordhälsan. De odlar kulturspannmål som till exempel svedjeråg. För att minska risken för näringsläckage har de anlagt en damm som samlar fosfor. Eva och Tomas jobbar med en kombination av matvandringar, studiebesök, webbkommunikation och politisk påverkan för att sprida mer kunskap om klimat- och miljövänliga metoder.

Om priset Årets klimatbonde

Årets klimatbonde presenteras stolt av Svenskt Sigill Klimatcertifierad och är en del av den nationella tävlingen ÅRETS BONDE.. Svenskt Sigill Klimatcertifierad är en märkning för mat och blommor producerade i Sverige med lägre klimatpåverkan.

-Det är fjärde gången som det här priset delas ut och första gången som vinnaren inte är klimatcertifierad enligt Svenskt Sigill. Vi är ödmjuka inför att vägarna mot en hållbar framtid inte alltid är samma och att vi kan lära av varandra. Därför är tävlingen öppen för alla bönder som vill förändra och vara främst inom klimatfrågan, säger Ann-Louise Ingvarson, VD på Sigill Kvalitetssystem.

Jurydeltagare

Jenny Jewert är expert på hållbart jordbruk på Världsnaturfonden WWF. Jenny har en väldigt bred kunskap om matens klimatpåverkan och hur vi kan få en hållbarare matproduktion. Hon har ett förflutet som miljö-och vetenskapsjournalist ochbor på en gård i Uppland med kor, får och bin.

Paul Svensson är en kock med stort fokus på hållbarhet. Han driver restaurangen på Fotografiska i Stockholm och är en krögare i världsklass. Du känner säkert igen honom från TV-programmen Maträddarnaoch Sveriges yngsta mästerkock.

Charlotta Szczepanowski Arbetade ordförande för VI-skogen. Tidigare chef för hållbarhet och kvalitet på Coop där hon hade fokus på att arbeta fram Coops hållbarhetsdeklaration. Sitter för närvarande i KRAVs styrelse.

Helena Allard tidigare hållbarhetschef på Sigill Kvalitetssystem. Hon är husdjursagronom och kunnig inom alla miljöfrågor som rör svensk primärproduktion. Vinnare av SLU Artdatabankens naturvårdspris 2020.

Läs mer här!