Naturen kan det här med klimatarbete 
FÖRELÄSNING MED FILMAREN & ODLAREN TINA-MARIE QWIBERG

Plats: Osprey Farm & Studio, Strängnäs Datum: 12 mars 2022 Tid: kl 12-16

Pris: 1250 kr inklusive veg lunch/fika/föreläsning/odlingsvandring

Anmälan: lisen@lifebylisen.com / www.lifebylisen.com

Det handlar om jord Om att en del av lösningen på klimatkrisen finns under marken, i ekosystemen och samarbetet mellan växter och mikroliv. Tina-Marie Qwiberg berättar om naturens klimatarbete och fördelarna med en levande jord. Vad är en levande jord? Soil Food Web? Vadå svampar och bakterier… Varför är mångfald så viktigt? Hur kan vi mildra klimatkrisen genom att odla? Hur kan vi genom fotosyntes och mikroorganismer förstärka ekosystemen och naturen? Vad har kolinlagring med odling och livsmedelsproduktion att göra? Vad har det med näring och vattentillgång att göra? Hur kan vi göra skillnad?

Tina-Marie Qwiberg är dokumentärfilmare och odlare. Sedan början av 2010 har SVT visat hennes dokumentärer – Bieffekten, Sista Skörden, Efter Floden, Mellan himmel och jord – med tema ändliga naturresurser, livsmedelsproduktion, biologisk mångfald, vatten och klimat. Det viktigaste för Tina-Marie är att ge kunskap om helheten, en insikt i naturens kraft och hur den under miljoner år varit en betydande klimataktör. Att vi kan göra skillnad genom att förstärka den biologiska mångfalden, lagra kol och levandegöra odlingsmarken. Att vi kan mildra klimatkrisen genom att förstärka naturen.