Jul på Ändebols gård

Utöver våra allmänna öppettider 5-6 och 12-13 december så erbjuder vi möjlighet att boka ert besök på Jul på Ändebols gård 8 och 9 december. Som besökare kan du boka in max 5 personer i ditt sällskap. Vid dessa tillfällen är max antalet besökare begränsat till ca 20 personer per tillfälle. Det kommer alltså finnas gott om plats för alla. Varje tillfälle är en timme långt.

  • Välj producent och tillfälle
  • Please enter a number from 1 to 20.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.