Stolta måltiden 2022 i Eskilstuna den 5 oktober!

Välkommen till en eftermiddag och kväll då vi lyfter och hyllar personer samt företag inom besöksnäringen och handeln i Eskilstuna. Platsen är Valvet, Kungsgatan 5 i Eskilstuna. Programmet börjar kl. 16.00. 

Mer info: www.stoltamaltiden.se/program