Lördag den 17 september kl 10-16 firar föreningen Sörmlandsäpplen Äpplets dag på Julita och bjuder på följande program under dagen, se https://www.facebook.com/sormlandsapplen för exakta tider för olika programpunkter.

Entréavgift 80 kr per person | Barn och ungdomar upp till 18 år gratis

Äpplets dag på Julita är en av de aktiviteter som Föreningen Sörmlandsäpplen genomför inom ramen för projektet ”Sörmland – ett äppellandskap”, ett projekt som beviljats stöd av Leader Södermanland och som finansieras av medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Evenemanget genomförs i nära samarbete med Sveriges Pomologiska Sällskap och SV Sörmland och med stöd från Sörmlands sparbank och Katrineholms kommun.

Varmt välkomna!