Ny skyddad geografisk beteckning stärker svensk landsbygd

Publicerad

Sörmlands Ädel är den 16:e i raden av svenska jordbruksprodukter och livsmedel att skyddas inom EU:s kvalitetssystem. Fler svenska produkter väntas också få skyddade beteckningar vilket bidrar till att lyfta svenskt ursprung och kvalitet och därmed stärka svensk livsmedelsproduktion.

– Det gläder mig att Sverige har fått ytterligare en produkt med skyddad geografisk beteckning. Genom skyddade beteckningar är det produkten och ursprunget som uppmärksammas och genom att öka intresset för ursprung och kvalitet kommer vi på sikt även att öka intresset för svensk livsmedelsproduktion, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Att Sverige har fått ytterligare en produkt med skyddad geografisk beteckning innebär att produkten måste tillverkas enligt vissa bestämmelser. För Sörmlands ädel innebär detta att all verksamhet från bete, mjölkproduktion, ystning och lagring måste ske inom Sörmland. Inom kort förväntas ytterligare svenska produkter att få skyddade beteckningar. Det bidrar till att lyfta svenskt ursprung och kvalitet och därmed stärka svensk livsmedelsproduktion.

Producenter av livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprung kan få produktnamnet skyddat av EU, antingen som Skyddad ursprungsbeteckning (SUB), eller som Skyddad geografisk beteckning (SGB). Det är en kvalitetsstämpel som gynnar den lokala livsmedelsproduktionen och som har potential att även stärka besöksnäringen i regionen.

Svenska produkter med skyddad beteckning

Kalix löjrom, Upplandskubb, Bruna bönor från Öland, Sveciaost, Hånnlamb, Skånsk spettekaka, Värmländskt skrädmjöl, Vänerlöjrom, Wrångebäcksost, Äkta Gränna Polkagrisar, Falukorv och Hushållsost är de tolv svenska produkter som hittills har registrerats i EU som skyddad beteckning. De drycker som är godkända är Svensk Vodka, Svensk Punsch och Svensk Akvavit.

Presskontakt
Diana Ayoub
Stabschef hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1425074
e-post till Diana Ayoub