Ranch of Sweden - Årets lantbruksföretag i Södermanland

LRF Södermanlands regionstyrelse utsåg under mars månad familjen Ranch till…