Avskalad elegans i hamnen

Hamnflanörerna tar gärna klivet in genom den gröna dörren i det lilla…