Sen långlunch på Osprey Farm tillsammans med lokala mathantverkare

Långlunch mellan klockan 15-20, där dag och kväll vävs samman och en känsla av…