Välkommen till tre nya medlemmar!

Välkomna till klustret! Styrelsen hälsar tre nya medlemmar välkomna i…