Två nya medlemmar i maj

Matklustret välkomnade två nya medlemmar vid senaste styrelsesammanträdet.…