Om Sörmlands Matkluster Ekonomisk Förening

Sörmlands Matkluster Ekonomisk Förening ska bidra till att öka medlemsföretagens lönsamhet och omsättning och öka kompetensen inom matområdet. Vi ska bidra till ett ökat antal företag på landsbygden och till att Sörmland får fler fast boende och fler besökare.

tomater

Vi arbetar Tillsammans

I Sörmland är vi lyckligt lottade. Här finns den rika mångfald som behövs för en spännande utveckling av den mat vi producerar och äter. I Sörmlands Matkluster bär vi alla på ett engagemang för maten. För årstidernas mat. Varje dag arbetar vi för att den ska bli bättre och godare och att det ska bli roligare att äta. Inom matklustret synliggörs de aktörer som engagerar sig och som därmed bidrar till att utveckla vårt samarbete. Vår gemensamma ambition är att göra Sörmland till en mer spännande matregion.

bonor

Vi arbetar för Kvalitet

Det finns en mängd olika aspekter på vad som är kvalitet. Närproducerat, ursprungsmärkt, gott, vackert, ekologiskt odlat, hälsosamt mm. Listan kan göras lång. Vi inom Sörmlands Matkluster har inte bara EN uppfattning om vad som är kvalitet. Här finns hela spektrat av uppfattningar. Vi håller frågan ständigt levande. Och vi är ärliga och transparenta med vad vi gör och står för. Vår gemensamma utgångspunkt är att lokalt producerad mat lägger grunden för bra kvalitet. Ett ställningstagande vi med stolthet oupphörligt arbetar för.

citrus

Vi arbetar för Framtiden

Inom Sörmlands Matkluster vill vi i framtiden se en mångfald av produkter sprungna ur genuin hantverkskunskap och dynamiska samarbeten. Vi vill se ett rikt utbud av produkter med hög kvalitet och tydlig särprägel. Tillsammans vill vi skapa utrymme för fler att arbeta med mat. Att leva rikt och njutningsfullt, utan att minska förutsättningarna för framtida generationer att göra detsamma, är en angelägen och vital strävan. Maten vi äter är en väg att göra detta möjligt. Maten och måltiden blir också ett naturligt tillfälle för det goda samtalet och för att umgås över genrationsgränserna. I Sörmland vill vi skapa tillfällen och händelser som sätter måltiden och samtalet i fokus. Det är väl känt att sådana tillfällen är den främsta källan till utveckling.

rabarber

Vi arbetar i Samtiden

För att göra Sörmland till en spännande matregion arbetar våra medlemmar med årligen återkommande evenemang som Korv&Brödfestivalen, Rabarberfestivalen, Aptitrundan, Matverk och olika Matmarknader runt om i Sörmland men också med utbildningar och andra möten kring mat. Titta in regelbundet på den här hemsidan så hittar du allt som är aktuellt just nu!

Så blir du medlem

Gå in under menyn kontakt och Bli medlem och fyll i ansökan direkt på hemsidan eller via post. Styrelsen tar sedan upp din ansökan till behandling och medddelar dig när den är godkänd. Alla nya medlemmar betalar en insats, en engångssumma. Årsstämman beslutar om storleken på medlemsavgift och serviceavgift.

Styrelsen

Ordförande

Erika Olsson
Onsberga gård
070 653 10 31

Kassör

Peter Eklund

Näring & Liv
Folkungavägen 9
611 34 Nyköping
tel 070-2750168

 

Styrelseledamöter

Marie Larsson
Mälarchark AB
Hejargatan 1
632 29 Eskilstuna
070-523 29 66 
marie@malarchark.se

Press

Anna Jerdén
Eskilstuna Ölkultur

Faktorigatan 1
632 20 Eskilstuna

Eva Von Heideken
Fräkentorp

Pernilla Bergström
Rosendal
611 97 Stigtomta
070-621 57 98
http://grona.rosendal@gmail.com

Pontus Järleskog
pontus.jarleskog@sparbankenrekarne.se 

Lou Norén
Kjulamon, Kalkugnstorp
635 06 Eskilstuna
lou@kalkugnstorp.se
070 447 53 94

Hannu Husa